Corona virus Covid-19

Dit protocol is opgesteld met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en de leidraad infectiepreventie Covid-19 van mijn beroepsvereniging
alternatieve therapeuten CAT.

Mijn consulten verlopen uitsluitend volgens dit protocol.

Algemeen (Medium & Cliënt)
Blijf altijd thuis bij één van de volgende klachten van jou of iemand in jouw huishouden

 • (Neus)verkoudheid
 • Loopneus
 • Benauwdheid
 • Kortademigheid
 • Niezen
 • Keelpijn
 • Onbekende hoofdpijn
 • (Lichte) hoest of kuchen
 • Verhoging (tot 38 graden) of koorts (>38 graden)

Ik versoepel tijdelijk mijn annuleringsvoorwaarden wanneer je gezondheidsklachten hebt, ook al zijn ze maar licht, dan kun je onze afspraak op elk moment kosteloos annuleren. Een digitaal consult (beeldbellen) is altijd mogelijk.

Cliënten

 • Kom in ieder geval op de afgesproken tijd of maximaal 5 minuten eerder.
 • Bij binnenkomst handen reinigen met desinfectiemiddel. Dit staat voor je klaar.
 • Neem verder zo weinig mogelijk spullen mee.
 • Kom alleen.
 • Het toilet wordt bij voorkeur niet gebruikt.
 • Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak ga je akkoord met dit risico.

Cliënt & Medium

 • We geven geen handen.
 • We hanteren anderhalve meter afstand tot elkaar.
 • Hoesten of niezen in je elleboog.
 • Papieren zakdoeken gebruiken en direct na gebruik in de pedaalemmer deponeren.
 • Direct handen desinfecteren na hoesten en niezen. Handgel is in de praktijk aanwezig.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn volgens de richtlijnen van het RIVM niet nodig, als de gezondheidscheck en de 1,5 meter grens in acht wordt genomen (uiteraard mag je zelf een mondkapje meenemen / gebruiken).

Medium

 • Bij binnenkomst en tussen elke afspraak was ik mijn handen of reinig ik met desinfectiemiddel.
 • Ik plan voldoende ruimte tussen de afspraken, om de praktijk / contactpunten te reinigen, zodat ik op de afgesproken tijd beschikbaar ben en bezoekers elkaar niet tegenkomen.
 • Ik zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte.
 • Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met wegwerp schoonmaakmaterialen.
 • Als ik ook maar enige symptomen heb, of in contact ben geweest met iemand die mogelijk besmet is, zeg ik onze afspraak af.
 • Tijdens het maken van de afspraak of vlak voor onze afspraak mail ik je even de gezondheidscheck.